ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

2009, ഫെബ്രുവരി 21, ശനിയാഴ്‌ച

Carrer Guidance Cell Report - January 2009

1. Our News reading Corner was inaugurated on 1-1-09 by Principal Smt.Dolly Kurian

2.Conducted Half day class for our students on "Personality Development" on 24-1-09 by Malayala Manorama. The class was led by Dr. T.Salim Calicut , an Expert in the above field

1 അഭിപ്രായം: