ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുവാന്‍ ON SURESHMASH എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ നിന്ന് 9870807070 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക.

2010, ഏപ്രിൽ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

V.H.S.E STATE EXPO 2010 AT KOLLAM
1 അഭിപ്രായം:

  1. The blog Very attractive and powerful so i impressed from your blog. you write is very important content in it. I think
    everybody can gain lot's of knowledge read your blog.Linux is a 32bit multitasking, multimedia operating system with
    complete source code, developed free software community on the Internet.
    career guidance

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ